Budynki jednorodzinne

W tym:

 • wykonywanie fundamentów (ławy fundamentowe, stropy fundamentowe, ściany fundamentowe)
 • murowanie ścian konstrukcyjnych
 • murowanie ścian działowych
 • wykonywanie stropów (płyty stropowe betonowe, montaż elementów prefabrykowanych, słupy, wieńce, nadproża)
 • montaż konstrukcji dachu
 • wykonywanie robót pokryciowych dachu
 • wykonywanie obróbek blacharskich dachu
 • montaż rynien i rur spustowych
 • montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Budynki wielorodzinne

W tym:

 • wykonywanie fundamentów (wykonywanie głębokich wykopów pod fundamenty przy użyciu własnego sprzętu budowlanego, wykonywanie ław fundamentowych, stóp fundamentowych, scian fundamentowych)
 • murowanie ścian konstrukcyjnych
 • murowanie ścian działowych
 • wykonywanie stropów (płyty stropowe betonowe, montaż elementów prefabrykowanych, słupy, wieńce, nadproża)

Roboty dociepleniowe

Wykonywanie robót dociepleniowych i elewacji (w tym elewacji klinkierowych) budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz hal przemysłowych – przy użyciu własnego rusztowania fasadowego

Roboty ziemne

Wykonywanie robót ziemnych przy budownie budynków jednorodzinnych oraz wykonywanie wykopów pod małe obiekty budowlane (kopanie, ładowanie, rozściełanie, wyrównanie gruntu) przy użyciu własnego sprzętu budowlanego

Wykonywanie robót ziemnych przy budownie dużych obiektów budowlanych, w tym wykonywanie głębokich wykopów (kopanie, ładowanie, rozściełanie, wyrównanie gruntu) przy użyciu własnego sprzętu budowlanego

Inne

Roboty betoniarsko-zbrojarskie