Budynki wielorodzinne

budowa domów wielorodzinnych -


W ramach budynków wielorodzinnych wykonujemy

  • murowanie ścian konstrukcyjnych
  • murowanie ścian działowych
  • wykonywanie stropów (płyty stropowe betonowe, montaż elementów prefabrykowanych, słupy, wieńce, nadproża)

Wykonujemy również:

  • murowanie ścian konstrukcyjnych
  • murowanie ścian działowych
  • wykonywanie stropów (płyty stropowe betonowe, montaż elementów prefabrykowanych, słupy, wieńce, nadproża