BUDO-MONTAŻ

Termoizolacje i elewacje budynków
Wykonywanie robót ziemnych przy budownie budynków jednorodzinnych oraz wykonywanie wykopów pod małe obiekty budowlane przy użyciu własnego sprzętu budowlanego tj.

  • kopanie,
  • ładowanie,
  • rozściełanie,
  • wyrównanie gruntu.

Wykonywanie robót ziemnych przy budowie dużych obiektów budowlanych przy użyciu własnego sprzętu budowlanego tj.

  • wykonywanie głębokich wykopów,
  • kopanie,
  • ładowanie,
  • rozściełanie,
  • wyrównanie gruntu.