OPIS INWESTYCJI

Budowa osiedla mieszkalnego w miejscowości Rewal


Lokalizacja: Rewal

Okres budowy: 2008 rok.

Typ: Zespół zabudowy wielorodzinnej

Zakres robót: kompleksowa realizacjaBudowa osiedla mieszkalnego w miejscowości Rewal

Kompleksowo realizacja budynków mieszkalnych w miejscowości Rewal.
Inwestycję uzupełniają: droga wewnętrzna, miejsca parkingowe, ciągi piesze i zieleń z małą architekturą.


Zdjęcia z realizacji